Ръководителите на танцовите школи в ОДК преминаха обучение в София

Архив Студио "Балет" Танцов ансамбъл „Българче“ Школа "Балет" Школа по балет "Вива денс"

Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) проведоха междуинституционално обучение в областта на танцовото изкуство. То се състоя на 5 и 6 февруари т.г. в Националния дворец на децата в столицата (НДД).

В обучението участваха учители и от ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр.Варна. Там бяха ръководителите на балет „Вива денс“, студио „Балет“, школа „Балет“ и танцов ансамбъл „Българче“.

Домакините от НДД проведоха открити уроци, на които бяха представени  добри иновативни практики в областта на модерните, спортни, класически и български народни танци.

Демонстрирани бяха различни  методи на работа,  както и техники за овладяване на тялото, част от репетиционен процес, хореография.

Проведе се и обсъждане по проблемите, свързани с привличане и задържане на децата, както и такива, касаещи организацията за участия в конкурси и фестивали.

През март предстои поредната среща на учителите от ЦПЛР в страната. Този път тя ще е в областта на театралното изкуство, а неин домакин ще бъде ОДК-Варна.