Рождественско тържество в ОУ „Св. Иван Рилски“

Uncategorized

На 20.12.2012 г.  в Актовата зала на ОУ ”Свети Иван Рилски” се проведе Рождественско тържество на децата от 1 и 3 клас посещаващи школа „Православни християнски ценности и традиции“  с ръководител Владимир Николов. Въпреки лошото време децата  проявиха завидно постоянство и старание и доставиха радост на своите връстници.