Рождественска благотворителна работилница в школа ПХТЦ

Uncategorized

На 09.12.2017 г. в Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил“ се събраха деца от школа ПХТЦ с ръководител Юлия Христова от ОУ „Ст. Караджа“ за благотворителна инициатива, организирана по тяхна идея, на техните родители и класния ръководител Св. Бъчварова.
Децата донесоха пакети с хранителни продукти, сладки и играчки, подготвиха рождественски картички с послания и сами опаковаха подаръчните пакети.
Получиха и специална благодарствена грамота от Духовно-просветния център за помощта им към социалната дейност на църквата, която предстои да раздаде
хранителни пакети и подаръци на хора от социално слаби семейства. Децата се почувстваха участници в наистина важно и стойностно дело, насочено към нуждаещите се.