Родителска среща на ДВА “Сребърни звънчета“

Архив

От школа ДВА „Сребърни звънчета“ ще проведат среща с родителите на 1.10.2019 г. в сградата на ОДК (Варна, ул. „П. Каравелов“№3а), както следва:
17:30 ч. – Първа група
18:15 ч. – Втора група
19:00 ч. – Трета група
За контакт и допълнителни въпроси: 0878/126 – 047 – г-жа Юлия Недева, учител ДВА „Сребърни звънчета“