Регистрация за участие в Тринадесети национален конкурс “Морето, морето, морето“, раздел “Визуални и компютърни изкуства“, Варна 2018

Uncategorized

Регистрация за участие в Тринадесети национален конкурс „Морето, морето, морето“, раздел „Визуални и компютърни изкуства“, Варна 2018.

За да започнете регистрацията кликнете с компютърната мишка върху този линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Xv1UUUbK5L2gN0DBuayl4ik0xjaiWxmg0X2JrLVn4Yn8nQ/viewform?usp=sf_link