Регионален семинар „Млади глобални граждани“

Uncategorized
28 млади лидери от Детски парламент – Варна прекараха неделния ден в обсъждане на глобалните проблеми и тяхната роля в решаването им.

Целите на семинара във Варна бяха да се изостри базовата чувствителност на млади лидери и доброволци за взаимосвързаният и взаимозависим свят, в който живеем, както и да представи концепцията за глобално образование и възможности за популяризирането му.Първата сесия на семинара беше уводна и целеше както да разчупи атмосферата, така и да пренесе мисленето на участниците от локалното (телефон в ръка) към глобалното ниво (добив, условия на работа, пресичане на граници, влияние върху околната среда).По време на втората сесия чрез хипотетичната история на 7-милиярдният човек на планетата участниците бяха провокирани да мислят върху въпроса за глобалния свят и какви граждани са му необходими, за да функционира продължително и справедливо. Със следващите упражнения, в рамките на третата сесия, участниците допълнително изостриха чувствителността си по глобални проблеми и по-специално разпределението на ресурсите на планетата и влиянието на границите върху околната среда.

Фондация С.Е.Г.А. изказва благодарност на Юлия Кавръкова от Общински детски комплекс – Варна, както и на членовете на детския парламент, за помощта при организирането и успешното протичане на семинара.