Първокласници със занятие, посветено на Аладжа манастир

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

STREAM урок, посветен на Аладжа манастир, се проведе в ОУ „Панайот Волов“ на 29.03.2023 г. с ученици от 1в клас, чийто класен ръководител е г-жа Ирина Владимирова. По време на занятието децата прочетоха историята на манастира и рисуваха рисунки на хартиен носител с компютърна програма PAINT. Създадоха и идеен проект за озеленяване на пространството около манастира. Учениците се обучават в школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна с учител г-жа Дарина Кючукова.

Готов продукт