Първокласници придобиха знания за пътните знаци в ОУ „Антон Страшимиров“

Архив Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова

Първокласници придобиха знания за пътните знаци и умения за правилно пресичане по време на игрово-познавателен урок по БДП, който се проведе на 22 май в ОУ „Антон Страшимиров“.

„Децата обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека.  Научиха много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата“, сподели Стойка Димова, ръководител на школа ПХЦТ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

АЛБУМ СЪС СНИМКИ