Първа награда за представлението „Бели нощи“ от НК „Вълшебникът театър“, Севлиево, 2016 г.

Uncategorized

На 12.10.2016 г. завърши Националният конкурс за детско театрално творчество „Вълшебникът театър“ в гр. Севлиево.

Бе показано представлението „Бели нощи“ по Достоевски. Сценичен вариант и постановка – Сия Папазова.

Журито присъди Първа награда за най-добър спектакъл. Театралният критик Крум Гергицов, председател на журито, нарече изпълнението на Константина Георгиева и Боян Фърцов  „мъдро, проникновено и дълбоко, в духа на голямата проза на Достоевски“. Пожела им успешни кандидат-студентски изпити и светло актьорско бъдеше.

Браво, Косе!

Брависимо, Бояне!

Вие наистина бяхте добри!

Сия