Първа награда за Общински детски комплекс – Варна от ІV Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Uncategorized

С  Първа награда от Националния конкурс с международно участие за работещите в извънкласни, извънучилищни дейности и направление „Изкуства” в детската градина се завърна екипът от ОДК- Монка Николова, Сия Папазова и Маргарита Шишкова. Конкурсът се провежда от Международната фестивална програма на детското творчество „Приятели на България” в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, Синдиката на българските учители и Националния дворец на децата.

Монка Николова-директор на Общинския детски комплекс Варна участва в конкурсната програма с доклад на тема „ОДК-Варна-училище за свободното време на децата”, а Сия Папазова-ръководител на Детско-юношеския театър с доклад на тема „ Работата ми с деца и юноши върху художественото слово”. В деня на таланта през месец март в рамките на конкурсната програма в София се представиха пред жури децата от Куклен театър „Палечко” с ръководител Маргарита Шишкова и децата от ДЮТ „Златното ключе”, които толкова са впечатлили присъстващите, че в ОДК се получиха поздравителни писма от организаторите.

В продължение на три дни от 6 до 9 юли в КК „Албена” се проведе семинар „Сподели, предложи, покажи”  за педагози, работещи в сферата на извънкласна дейност, които  представиха добри практики под формата на мултимедийни презентации  и обсъдиха проблемите свързани с финансирането на тези дейности, с материално-техническата база, с проектното финансиране. Всички присъстващи получиха сборник с докладите, които са участвали в конкурса.

На тържествена церемония в КК „Албена” бяха връчени наградите на отличените в конкурса.  1000 лева и диплом за първото място получи Общински детски комплекс от директора на Международната фондация „Приятели на България” господин Цветан Иванов. Награди връчиха и  председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева, Пенка Иванова – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОМН.