Протокол на журито от VII НК “Българските архитектурни паметници в макети“, Варна 2018 г.

Архив