Протокол на журито от Осемнадесети общински конкурс “Моята България“, Варна 2019 – раздел “Художествено слово“

Архив