Протокол на журито НК“Българските архитектурни паметници в макети“, Варна`2013 г.

Архив

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

ПРОТОКОЛ

Днес, 21 февруари 2013 година, на основание Заповед №181-РД 11/13.02.2013 на Директора на ОДК –Варна,  се проведе заседание на журито на Втория национален конкурс „Български архитектурни паметници в макети”, Варна 2013 в състав: Председател: инж. Севдана Таушанова – строителен инженер,  и членове: инж. Григория Иванова – учител ИТ, инж. Маргарита Гигова – инженер-конструктор, Марияна Шишкова – художник, Юлия Кавръкова – историк.

Журито разгледа и оцени 115 творби на  участници от 24 населени местa в страната: Кнежа, с. Дреновец (обл. Видин), Велики Преслав, Лом, Шумен, Кърджали, Монтана, Пловдив, с. Приселци (обл. Варна), Белослав, Генерал Тошево, с. Върбица (обл. Шумен), с. Хитрино (обл. Шумен), Хасково, Панагюрище, Силистра, Каварна, Ямбол, Русе, с. Конуш (обл. Хасково), с. Брестак (обл. Варна), Благоевград, Габрово, Варна.

Журито награждава:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  І-ІII КЛАС

Първа награда – Александър Бисеров Димитров, 2 кл., ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Варна

Втора  награда – Катерина Янкова Енчева, 2 кл., ОУ „Захари Стоянов, гр. Варна

Трета  награда – Михаил Тихомиров Шиндарски, 1 кл, ОУ „Отец Пайсий”, гр. Кнежа

Поощрителни награди:

  • Сияна Калинова Бенчева, 2 кл., ОУ „Захари Стоянов, гр. Варна
  • Цветан Тодоров Цветанов, 2 кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Дреновец, обл. Видин

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  IV – V КЛАС

Първа награда – Димитър Николаев Димитров, 4 кл, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кърджали

Втора  награда – Ева Николаева Иванова, 5 кл., ОУ „Отец Паисий”, гр. Кнежа

Трета  награда – Николай Николаев Николов, 5 кл., ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Варна

Поощрителни награди:

  • Лъчезар Бориславов Тодоров, 4 кл., СОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Дреновец, обл. Видин
  • Мина Ганчева Стоянова, 5 кл., СОУ „Найден Геров”, гр. Варна

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  VI – VIІІ КЛАС

Първа награда – Габриела Делчева Иванова, 7 кл., Младежки център – Хасково, Школа по етнография

Втора награда – Георги Костадинов Милушев, 8 кл., СОУ „Найден Геров”, гр. Варна

Трета  награда – Мартина Николаева Желязкова, 7кл., СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Белослав

Поощрителни награди:

  • Георги Красимиров Арнаудов, 8 кл., ОУ „20-ти април”, гр. Панагюрище
  • Ивайло Младенов Тодоров, ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА IХ – ХІІ КЛАС

Първа награда

Славомир Росенов Славчев, 11 кл., ФСГ „Васил Левски”, гр. Монтана

Николета Станимирова Марчева, 12 кл., ПГГСД „Николай Хайтов”, гр. Варна

Втора награда – Христо Владимиров Петров, 12 кл., школа „Колорит” при ОНЧ „Заря-1858”, гр. Хасково

Поощрителни награди:

  • Невяна Василева Димитрова, 12 кл., ОДК-Каварна
  • Радостина Иванова Маринова, 12 кл., II СОУ „Неофит Бозвели”, гр. Варна

Специална награда на Кмета на град Варна се присъжда на Стефан Радостинов Добрев 11г. Vкл. VІІІ СОУПЧЕ „А. С. Пушкин“- Варна

Специална награда на Националния дворец на децата се присъжда на Ресурсен център за подпомагане  интегрираното обучение  на деца и ученици със СОП – гр. Благоевград.

Награждаването на лауреатите  ще  се  проведе  на 2 март 2013 г. от 11:00 часа в Етнографски музей, Варна, ул. Преслав №22.

Наградите  на  неявилите се участници  ще  бъдат изпратени  по  куриер за сметка  на  получателя.

 

Председател: ___________________

инж. С. Таушанова

Членове:1.________________

инж. Григория Иванова

2._______________

инж. Маргарита Гигова

3.___________________

М. Шишкова

4.      ________________

Ю. Кавръкова