Протоколи на журито от ХII НК “Морето, морето, морето…“, Варна 2017 г.

Архив