Протоколи на журито от Общинския конкурс „Рождество Христово“, Варна, 2014 г.

Архив

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА

ПРОТОКОЛ

Днес 15.12.2014 г. в ОДК-Варна, на основание Заповед № 112 РД 11/2.12.2014 г. на Директора на ОДК,  се проведе заседание на журито на конкурс „Рождество Христово” 2014 за „Рисувана и колажирана картичка”.

Журито е в състав: Председател: Илка Колева- художник, иконограф, ръководител на школа по иконопис към ДПЦ „Св.Арх.Михаил” и членове: Диян Димитров- художник, иконограф, ръководител на  школа по иконопис към ДПЦ „Св.Арх.Михаил” и Марияна Шишкова- учител по изобразително  и приложно изкуство в ПГГСД „Николай Хайтов”.

Журито разгледа постъпилите 63  рисувани и колажирани рисунки на  60 участници  от    училища в гр. Варна и община Варна: НЧ „Асен Златаров”, ОУ „Стефан Караджа”, ОУ „Добри Чинтулов”, СОУ „Гео Милев”, СОУПЧЕ ”Александър С. Пушкин”, СОУ „Пейо Кр. Яворов”, ОУ „Ангел Кънчев”, СОУ „Климент Охридски”, ОУ „Д-р Петър Берон”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, СОУ „Любен Каравелов”, ПГСАГ”Васил Левски” .

ЖУРИТО НАГРАЖДАВА:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПРЕДУЧИЛИЩНА И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Поощрителна награда:

 1.Габриела Светлозарова Жечева, НЧ „Асен Златаров”- школа за изящни и приложни изкуства.

2.Ниа Атанасова Атанасова, НЧ „Асен Златаров”

3.Ралица Томовска, „Школа клас”

 ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА I – I V КЛАС

Първа награда – Валерия Данаилова Дамянова, 3в клас, ОУ „Стефан Караджа”

Втора награда –  Кристияна СТ. Димитрова, 1в клас ОУ „Стефан Караджа”

Трета награда – Радосвета Радославова Маринова 3в клас, ОУ „Стефан Караджа”

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ: Бояна Антонова Кръстева,4 а клас, ОУ „Стефан Караджа”

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V-VIII КЛАС   

Първа награда – Ния Валентинова Николова, 5в клас, ОУ „Добри Чинтулов”

Втора награда –  Диляна Дончева Илиева, 5б клас, ОУ „Добри Чинтулов”

Трета награда – Теодора Ганчева Манова, 5г клас, ОУ „Добри Чинтулов”

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ: Виктория Димитрова Велчева,5в клас, ОУ „Добри Чинтулов”

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  IX-XII КЛАС

Първа награда – Йоана-Мария Стефанова Иванова, / СОУПЧЕ ”Александър С. Пушкин”

 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА

ПРОТОКОЛ

Днес 15.12.2014 г. в ОДК-Варна, на основание Заповед № 112 РД 11/2.12.2014 г. на Директора на ОДК,  се проведе заседание на журито на конкурс „Рождество Христово” 2014 за Приложно изкуство- Коледна украса.

Журито е в състав: Председател: Илка Колева- художник, иконограф, ръководител на школа по иконопис към ДПЦ „Св. Арх. Михаил” и членове: Диян Димитров- художник, иконограф, ръководител на  школа по иконопис към ДПЦ „Св. Арх. Михаил” и Марияна Шишкова- учител по изобразително  и приложно изкуство в ПГГСД „Николай Хайтов”.

Журито разгледа постъпилите 39  експоната на  36 участници  от 9 училища в гр. Варна и община Варна: ОУ „Добри Чинтулов”, СОУ „Пейо Кр. Яворов”, ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци, ОУ „Св. Патр. Евтимий”, ПГСАГ ”Васил Левски”, ЧСОУ ”Юрий Гагарин”, ОУ „Антон Страшимиров”, школа „Творилницата”, Учебно творчески център „Пламък”/.

ЖУРИТО НАГРАЖДАВА:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПРЕДУЧИЛИЩНА И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Няма постъпили творби

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА I – I V КЛАС

Първа награда – Мария Викторова Бузева,3 клас, ЧСОУ ”Юрий Гагарин”, Камчия

Втора награда –  Ивет Ивайлова Баева,3 клас, ЧСОУ ”Юрий Гагарин”, Камчия

Трета награда – Мартина Бисерова Карамитева, 3 клас, ЧСОУ ”Юрий Гагарин”, Камчия

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

  1. Бояна Антонова Кръстева, 4 а клас, ОУ „Стефан Караджа”
  2. Ованес Салбашан, 3 клас, Учебно-творчески център „Пламък”

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V-VIII КЛАС   

Първа награда – Димана Ивайлова Георгиева, школа „Творилницата”, при ОДК-Варна

Втора награда –  Филип Пейчев Краев,7а клас, СОУ „Пейо Кр. Яворов”

Трета награда – Деница Бисерова Жекова,7 клас, ОУ „Антон Страшимиров”

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  IX-XII КЛАСЖурито не присъжда награди

 

 

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ВАРНА

ПРОТОКОЛ

Днес 15.12.2014 г. в ОДК-Варна, на основание Заповед № 112 РД 11/2.12.2014 г. на Директора на ОДК,  се проведе заседание на журито на конкурс „Рождество Христово” 2014 за раздел Приказка, разказ, есе на тема- „Радостта от Христовото раждане”.

Журито е в състав: Председател: Сия Папазова – учител ДЮТ „Златното ключе”, литературен критик и членове: 1. Долорес Коева- пом. директор, литератор и ръководител на школа „Европейски мост”, 2. Десислава Неделчева- поетеса.

Журито разгледа постъпилите 57  литературни творби на  55 участници  от 12 училища в гр. Варна и община Варна: ОУ „Добри Чинтулов”, ЛК „Касталия ” при ОДК-Варна, ОУ „Йордан Йовков”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „Г. С. Раковски, ОУ „П.Р. Славейков”, ОУ „Д-р Петър Берон”,  ОУ „Ангел Кънчев”, ЧТГ, СОУ „Христо Ботев”, НГХНИ „Константин Преславски”, 1 ЕГ /.

Журито предложи следните критерии: 1. За спазена тема- 2т., 2.За изпълнено съдържание-2 т., 3. За подбрана форма-2 т., 4. За евристичност-2 т., 5. За майсторство-2т. Общо: 10 точки.

ЖУРИТО НАГРАЖДАВА:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – ПРЕДУЧИЛИЩНА И ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Няма постъпили творби по регламент

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА I – I V КЛАС

Първа награда – Ралица Стефанова Голева, 3 клас, ЛК „Касталия”, Варна – 30т.

                                       Лия Илиева Бекярова, 4 клас, 3ОУ „Ангел Кънчев”- 30т.

Втора награда –  Добромира Християнова Миткова, 4 клас, ЛК „Касталия” при ОДК-Варна -28т.

Трета награда – Елица Димитрова Николова, 1 клас, ОУ „Добри Чинтулов”- 27т.

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА V-VIII КЛАС   

Първа награда – Марина Пламенова Парушева, 5 клас, ЛК „Касталия” при ОДК-Варна -30т.

                                      Преслава Дианова Стоянова, 6 клас, 3 ОУ „Ангел Кънчев”-30т.

Втора награда –  Константин Станиславов Стойков, 5 клас, ОУ „Добри Чинтулов”-28т.

                                     Екатерина Анатолиева Фирсина, 7 клас, ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци- 28т.

Журито присъди и следната награда: Публикация в сайта на списание „Архангел” и грамота на Шейда Синанова Шидетова, 7 клас , ОУ „Д- Петър Берон” с Приселци. – 26т.

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  IX-XII КЛАС

Първа награда – Жулиета Христова Василева, 9 клас, НГХНИ „Конст. Преславски”-30т.

                                     Сияна Димитрова Недялкова, 12 клас, ЛК Касталия при ОДК Варна-30т.

                                     Славена Иванова Иванова, 10 клас, ЛК Касталия при ОДК Варна- 30т.

Втора награда – Христиана Христова Христова, 9 клас, ЧЕГ- 29т.

 Тържественото награждаване на лауреатите от конкурса ще се проведе на  20.12.2014 г., от 17:00 ч. във ФКЦ – Варна.