Пролетни икебани аранжираха ученици със специални образователни потребности

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

На 24 март 2022 г. в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) бе проведен STE/А/M урок на тема “Пролетна икебана“. Занятието с първа сборна група бе под ръководството на  г-жа Лидия Милкова, специален педагог в ЦСОП – Варна и г-жа Дарина Кючукова, ръководител школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР- Общински детски комплекс, гр. Варна.

По време на урока учениците използваха знания по биология, математика, информационни технологии, изобразително изкуство и религия. Учениците бяха разделени на екипи. В навечерието на светлия християнски празник Благовещение децата направиха икебани с живи цветя. STE/А/M е иновативна форма, която дава възможност на учениците със СОП да приложат знанията си за живота.