Проект “Да подадем ръка”

Uncategorized

Стартиралият на 01.10.2011 година в три варненски училища проект “Да подадем ръка” по конкурсна процедура 33.8-2011 към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, с финансовата подкрепа на Ромски Образователен Фонд Будапеща вече има своите добри резултати.

Организираните полуинтернатни групи и групи по интереси в СОУ “Любен Каравелов”, ОУ “Св. Ив. Рилски” и І ОУ се посещават от учениците с желание и постиженията в урочната работа не закъсняват. Тестовете доказват това – твърдят учителите.

Месец декември изпълни дейностите по проекта с допълнително съдържание и емоция. Това бе месец за активно творчество и изяви, благотворителност и работа с родителите:

 в СОУ „Л. Каравелов” – благотворителен базар на коледни картички и предмети, изработени от учениците, в І ОУ изключителен интерес представляваше Празникът на талантите, а в ОУ „Иван Рилски”-  участието децата в коледна пиеса „Витлеемското овчарче”. Всяка творческата изява поставя децата в непозната за тях ситуация. Благодарение на собствената си активност те добиват увереност и самочувствие, вписват се в групата и са приети по-добре от другите.

Предизвикателство за всички участници в проекта е работата с родителите. В процеса на работа се потвърди разбирането, че пътят е намерен и не трябва да се отстъпва особено що се касае до родителите. НЧ „Явин-2004“, партньор на Общината по проекта, в лицето на Н.Николов, активно участва в диалога. Изграденото доверие между него и родителите е част от успеха. И партньорът, и учителите обръщат внимание на факта, че учениците от пети и шести клас вече са във възраст, която поставя пред учителя и ръководителя на школата повече изисквания. Родителите не са подготвени, а и някои традиции на ромския етнос се превръщат в проблеми за децата.

Проектът „Да подадем ръка” продължава, а амбициите на екипа от Дирекция „Образование”, Община Варна са свързани с реализирането и на други проекти в изпълнение на активна общинска политика на интеграция. Вече е факт приетата от Общински съвет Варна Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от различни етнически групи и в неравностойно социално положение в Община Варна за 2012 година.