Проект „Големите проблеми на малките етикети”

Uncategorized
Реализиран с финансовата подкрепа на Община Варна,  Дирекция „Младежки дейности и спорт”, по дейност  „Младежки проекти – 2011”. Проектът си постави за цел да запознае младите хора с правата им на потребители – право на достоверна информация, прозрачност на пазара и право на рационален и информиран избор  по отношение на цените, качеството, разнообразието и безопасно-стта на стоките и услугите. Чрез неформално образование да ги приучи как да отстояват правата си, да бъдат по-бдителни при покупка на стоки и услуги от всякакъв вид, да се научат не само да се вглеждат в етикетите, но и да разпознават информацията, която се съдържа върху тях, защита на здравето и сигурността им като потребители, да се научат да разпознават манипулациите в някои рекламни кампании.Да приучи младите хора да споделят своите знания и помагат на останалите граждани при избора им на безопасни стоки и услуги чрез доброволен труд. Да повиши гражданската им култура.