Присъствените занятия в ОДК се възобновяват от 2 декември

Архив

Присъствените занятия с деца и ученици в организационно-педагогическите форми в ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, ще бъдат възобновени от 2.12.2021 г. Това сочи заповед на директорът на ОДК г-жа Монка Николова.  Изключение прави единствено школата по хандбал. Разрешената бройка на децата в отделните групи е до 5, като се спазват изискванията за осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра.

Всеки родител трябва да попълни формуляр за съгласие детето му да посещава присъствено заниманията. Такива формуляри може да откриете в официалната уеб страница на ОДК (секция „За родители“ към всяка от школите), както и на страницата на институцията ни във Фейсбук.

Там може да се запознаете подробно и с издадената заповед, която е поместена в секция „Документи“.

Настоящата заповед е със срок до промяна на обстоятелствата!