За родителите

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

Всички родители, които са записали децата за школа „Приложна информатика“ и искат децата им да посещават школата, да си прегледат  имейлите и да попълнят следната анкета за определяне на графика на посещение.

Занятията започват след 1 октомври в сградата на ОДК Варна, ул. „Петко Каравелов“№ 3 А.