Приложна информатика „ITeenager“

 

 

инж. НИКОЛА РАЙКОВ  – учител

тел. 0878/ 126 041

е-mail: nikola.raykov@odk-varna.com

Инж. Никола Райков е завършил Технически университет – Варна, със специалност „Съобщителна техника“. От 2016 година води школа по приложна информатика в Общински детски комплекс.

Школа по приложна информатика “ITeenager” е наследник на школите „Компютърен свят“ и школа „Приложна информатика“, които са част от ОДК от неговото създаване.
Интересът към школата е много голям. Всяка година над 150 деца изявяват желание да се включат в тази извънкласна форма. Занятията се провеждат се в специално оборудван кабинет, в който учениците имат възможност да работят самостоятелно. Преподаваният материал е съобразен с възрастта и се актуализира всяка година, като следва темпа на развитие на динамично развиващия се свят на програмните продукти.
Учителите от школата са съорганизатори на Национален конкурс за компютърна рисунка „Морето, морето, морето…“. Възпитаници на школата са носители на награди от общински и национални конкурси за компютърни рисунки и презентации.

Школа по приложна информатика “ITeenager” приема деца, които са навършили 7 г.