Приемственост между поколенията и отбелязване на празника Благовещение

Uncategorized

На 20.03.2017 г. в Народно читалище „Елин Пелин“ по инициатива на Български червен кръст се проведе събитието „Приемственост между поколенията и отбелязване на празника Благовещение“.  Участие в  инициативата взеха младежи от БЧК, които демонстрираха даване на до медицинска помощ при пострадали и ученици от школа „Православни християнски ценности и традиции“ при СУ „Неофит Бозвели“ с ръководител Стойка Димова,  която представи доклад на тема: „Благовещение- ден на жената християнка“. Учениците  изнесоха драматизация и рецитираха стихотворения  за празника Благовещение. Всички получиха подарък и почерпка, осигурени от БЧК гр. Варна и покана за нови участия.