Школа за компютърни презентации „ПрезИмпро“

инж. ГРИГОРИЯ ИВАНОВА

тел. 0878/ 126 029

e-mail: grigoria.ivanova@odk-varna.com

Забързаният ритъм на съвременния живот, нарастващата конкуренция във всички сфери и проектно ориентираното обучение изправят учениците пред едно ново предизвикателство – изграждане на умения за  себеизразяване и презентиране. Жизненият ни опит показва, че качеството на представяне на информацията влияе пряко върху начина на приемане на посланието ни върху публиката.

Новосъздадената школа приема деца на възраст от 12 до 19 години. По време на занятията учениците ще се запознаят с различни програмни продукти, чрез които могат да подготвят и изнесат презентациите си. Ще се научат да превърнат в интересна презентация и най-скучната информация. Ще се отдаде внимание не само на техническата част, но и на речта, езикът на тялото и поведението на презентиращия.

Овладяването на презентационните умения дава възможност на учениците да увеличат доверието към това, което казват, да изградят лидерски качества и да бъдат забелязани сред общността. Това е нова крачка към техния личен и кариерен успех!