“Превенция на зависимости от наркотици” в школа “Детски и младежки парламент“

Uncategorized

На 17 март 2018 г. школата по гражданско образование „Детски и младежки парламент” с ръководител Юлия Кавръкова продължи дейностите  по Проект „С доверие към младите“, финансиран от Министерството на младежта и спорта с част III  „Превенция на зависимости от наркотици”.

         Дейностите започнаха с асоциативен облак: “Стрес , лошо настроение“ –  групиране на ползи и вреди и дискусия и обобщение за наркотичните вещества. По втората  подтема учениците се запознаха с основните понятия: наркотик, доза, зависимост, толеранс, абстиненция, наркомания, както и с причини за употребата на наркотици чрез  работа в малки групи. Чрез въпросника “Рискове за здравето от употребата на наркотици“   – индивидуална работа и групова работа , те си изясниха  митовете и фактите относно познаването на основните транквилизатори и наркотици.  Проведоха дискусията „Бреме ли е за обществото приемането на наркотици”.

        

         В дебата „За или против  употребата на наркотици”  участниците оформиха групи на родителите, на учителите, на приятелите и на групата на „Ивайло“ по предложения казус. Определиха реакцията на всяка една от ролите.  Прецениха последиците: Какво може да ми се случи, ако извърша нещо, за което знам, че е нередно. Как ще се почувстват родителите ми? Какво биха направили? Как ще се почувства учителят ти? Как би постъпил той? Бъди в състояние да кажеш, какви последици може да има за теб това, което ще извършиш.

         Учениците определиха системата от мерки, които  младите хора и  различните институции за превенция, помощ или лечение трябва адекватно да предприемат.

         Предстоят дейности и интерактивни игри по част IV и V  на проекта в следващите месеци.