Практическо занятие по БДП се проведе в двора на НУ „Васил Левски“

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Владимир Николов

На специализираната площадка по БДП  в двора на НУ „Васил Левски“ – Варна, се проведе практическо занятие. Участници бяха учениците от школа „Православни християнски традиции и ценности“ с ръководител Владимир Николов и ученици от 2 Б клас от училището. Гост на меропиятието бе г-жа Стела Петрова,  директор на НУ „Васил Левски“.  Децата пяха песни и рецитираха стихотворения. Проведоха се викторина и няколко състезателни игри. Всички ученици показаха отлични знания и умения по БДП. Имаше и многобройна публика от деца от всички класове в училището.