Празник на християнското семейство в Духовно просветен център „Св.Арх. Михаил”

Uncategorized

На 19.11.2016 г. ученици, записани в школа „Православни християнски ценности и традиции“от СУ „Гео Милев”, ОУ ”Св. Патр. Евтимий” и 2СУ ”Неофит Бозвели” с ръководител Стойка Димова, за пореден път показаха пред своите родители, гости и приятели, че заедно в празниците можем много: да пеем; да рецитираме; да бъдем артисти и да се забавляваме. Представихме  Детско предаване на живо от залата на ДПЦ”Св.Арх.Михаил”, което включваше следните рубрики: Православен календар, приказката „Най- хубавото”, драматизация на „Въведение Богородично”, детски стихове и песни за семейството, забавни игри заедно с мама и тате, подготвени съвместно с Милена Петрова- психолог към АПРСЗ „Само днес” и изложба „Моето семейство”. Завършихме с почерпка от родителите и подаръци, предоставени ни от ДПЦ-Варна и Библейски център-Варна.

Гости на нашия празник бяха: г-жа Елисавета Савова, главен експерт приобщаващо образование- Община Варна, г-жа Монка Николова- директор на ЦПЛР-ОДК Варна, г-н Йовчо Йовчев, помощник директор на ОУ „Св.Патр. Евтимий” и г-н Павел Павлов, председател на АПРСЗ „Само днес”.

С празника успяхме да насочим вниманието към семейството, като основна градивна социална единица. В семействто човек придобива познание за света, за взаимоотношенията  с околните и вярата  в Бог.

Емоцията бе не само за децата, но и за техните родители и гостите, които  участваха активно и  се забавляваха заедно с децата.

Църквата не случайно е отредила Въведение Богородично за  Ден на християнското семейство. Подобно на влизането на Св.Богородица в храма е и семейното идване в църква, символизиращо въвеждането на детето в лоното на християнската общност и вяра, което е и духовното задължение на всеки родител. Семейството е най- доброто училище, което може да даде първи познания за Бога и да покаже пътя на детето към храма и християнските добродетели, крепили нашия народ през вековете. Няма път, който да не започва от дома, затова и изборат ни  за място точно за този празник не беше случаен – Духовно просветния център „Св.Арх. Михаил” е първото училище в града ни.