Празник на буквите в школа „Православни християнски ценности и традиции“

Uncategorized

На 01 юни в Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил“ се проведе съвместен открит урок, посветен на светите братя Кирил и Методий и създадената от тях азбука. Учениците от школа „ПХТЦ“ с ръководител Юлия Христова бяха подготвили плакати с исторически данни за св. Методий, Св.Кирил Философ и св. Климент Охридски. Класът показа знания за делото на светите братя и техните ученици в България, за манастирите около Варна, станали мястото за написване и разпространение на първите книги на български език. В този ден и в сградата на Първото българско училище във Варна те получиха и своите свидетелства за завършено начално образование и получиха последни наставления за своето обучение занапред. Всеки ученик получи като спомен от събитието откъс от произведението „За буквите“ на Ч.Храбър както и традиционния за храма току що изпечен хляб. Празникът завърши с много цветя, пожелания и усмивки.