Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова

СТОЙКА ДИМОВА – старши учител

тел. 0878/ 126 055

e-mail: stoyka.dimova@odk-varna.com

Стойка Славова Димова е завършила през 2006 г. в ШУ ”Еп. Константин Преславски” специалност „Теолог-учител”. През 2007г. продължава образованието си в степен Магистър-Теолог, а през 2011г. завършва и втора магистратура във ВСУ „Черноризец Храбър” със специалност „Приложна психология”.2016 г. придобива и допълнителна професионална квалификация по Училищна психология в ДИКПО-Варна. От 2006г. работи в ЦПЛР-ОДК, Варна като старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини, водеща школата по „Православни християнски ценности и традиции” в: СУ „Гео Милев“, СУ “Неофит Бозвели“ и ОУ „Антон Страшимиров“ от I до VII клас. Целта на школата е да приобщи подрастващите към ценностите на християнския морал и нравственост. В часовете децата се запознават с текстове от Свещенната книга Библията, с живота и делото на Господ Иисус Христос, с притчите и чудесата които е извършил Той, с десетте Божии заповеди, с църковните празници и с народните традиции и обичаи свързани с тях. Учениците от школата участват в национални и регионални конкурси като „Бог е Любов”, „Рождество Христово”, „Възкресение Христово”, в общинско състезание по ПХЦТ в Бургас, в ежегодния Великденски крос с децата на Варна, участват и в допълнителни задачи, възложени от РУО на МОН с открити уроци. Организират тържества за големите християнски празници и посещават църкви и манастири в екскурзии с учебна цел и пролетни лагери с богата учебно-познавателна и развлекателна програма, разширяваща сетивния им кръгозор.

Школата по ПХЦТ на Стойка Димова приема деца, които са навършили 7 г.