Православни християнски ценности и традиции- Дарина Кючукува

 

ДАРИНА КЮЧУКОВА – старши учител

тел. 0878/ 126 027

e-mail: darina.kyuchukova@odk-varna.com

Школа „Православни християнски традиции и ценности“ е създадена през 2005 г. В нея се обучават ученици от 1 до 12 клас. Обучението има за цел да формира духовно – нравствената култура на учениците и  да ги приобщи към християнските ценности. В нея те се учат се да общуват, да уважават другите, да бъдат толерантни и милосърдни, да почитат родителите си и възрастните хора. Учениците от школата вземат участие в конкурсите „Рождество Христово“ и „Възкресение Христово“.

Школата по ПХЦТ на Дарина Кючукова приема деца, които са навършили 5 г.