Православни християнски ценности и традиции- Юлия Христова

ЮЛИЯ ХРИСТОВА – учител

тел. 0878/ 362 039

e-mail: julia.hristova@odk-varna.com

Юлия Миткова Христова – учител в школа „Православни християнски ценности и традиции“ от 2011 г.
Магистратура по Богословие към СУ „Св. Климент Охридски“.
Квалификация по Психология към ВТУ“Св.Кирил и Методий“ и Позитивна психология към ДППБ.
Часовете по християнски ценности и традиции се провеждат в ОУ“Добри Чинтулов“ и ОУ“Стефан Караджа“ в начален курс и петите класове. Школата организира летни православни лагери и часове по християнско краезнание, участва в общинските конкурси Рождество Христово и Възкресение Христово, организира благотворителни работилници.
Използват се съвременни интерактивни методични материали за представяне по интересен начин на основни библейски теми и история на християнската църква – работни тетрадки, занимателни книжки, филми, работни листи. Водеща линия е запознаването на децата с историята на православната църква по българските земи, важни църковни светини, светци, живели по българските земи, възпитанието в християнки и национални ценности.

Школата по ПХЦТ на Юлия Христова приема деца, които са навършили 7 г.