„Правата на децата. Изкореняване на бедността”

Uncategorized

На 18 март 2017 г. се проведе съвместно занятие с доброволците от „Британика” – Варна на тема „Правата на децата. Изкореняване на бедността”, което е част от участието на децата от Школа „Детски и младежки парламент – Варна” в инициативите на УНИЦЕФ, посветени на Глобалните цели за устойчиво развитие на хилядолетието.

В панела „В света няма равенство, това справедливо ли е?” децата разбраха, че съществуват различни неравенства, които осмислиха  като несправедливи с помощта на убедителни аргументи и изследвания, научиха повече за влиянието на тези неравенства върху обществото и икономиката.  За въвеждане в темата започнахме с  раздаване на  бонбони. Децата получиха по различен брой, а някои – не получиха. След това те  изразиха своите чувства по отношение на това какво количество бонбони са получили. Някои от тях бяха „разстроени“, „тъжни“ и „ядосани“. Други бяха „доволни“ и „щастливи“. Други пък бяха „разочаровани“, че разпределението е несправедливо, въпреки че те имаха достатъчно за себе си. Занятието продължи със споделяне на    отношението им към по-бедните/по-богатите и с какво всеки от тях би могъл да помогне за намаляването на неравенствата по света и в България, как помагат в домашните задължения в семейството – почистване, изхвърляне на боклука, разхождане на кучето, пазаруване и др.,  колко от времето си отделят за тези домашни задължения, има ли ученици, които работят извън дома,  ако да, по колко часа и пречи ли им тази работа на училищните занимания.

Запознаха се с реалните истории на няколко деца по света, на които им се налага да  работят.

Чрез играта „Направи крачка напред” се убедиха, че хората не разполагат с равни права, че някои нямат достъп до различни дейности и липсват равни шансове в обществото. Така децата задълбочиха своите разбирания за възможните последствия за личността от   принадлежност към определено социално малцинство или културна група.

Разделени на групи направиха своето „Дърво на човешките права” и го представиха на другите. Имаше дървета с голи клони, но имаше и с листа и плодове.

Няколко игри за групова динамика, много усмивки … и така преминаха 3 часа.

 

Целта беше всички деца да развият своите силни страни, да осмислят и да отхвърлят всички неравенства като неоснователни и несправедливи, да се освободят от стереотипите и предразсъдъците, да се приобщят, ангажират и мотивират да живеят, учат и действат в името на човешките права.