Посещение в храм „Св. Цар Борис“

Uncategorized

Учениците от втори клас на НУ „Васил Левски“, посещаващи школа „Православни християнски традиции и ценности“ с ръководител Владимир Николов на 08.11.2016г. посетиха православен храм „Св. Цар Борис“. Пред храма ги посрещна отец Добромир. Той им разказа за Светото Кръщение, въведе децата в храма, като им показваше всички части на храма. Накрая отеца въведе момчетата в Светия Олтар и изпрати учениците с пожелания за нови срещи.