Посветиха бинарен урок на светите братя Кирил и Методий

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

На 9 май в ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна, се проведе бинарен урок на тема “11 май- Ден на светите братя Кирил и Методий“ с ученици от 2а клас. Урокът бе реализиран от г-жа Дарина Кючукова, ръководител школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР- Общински детски комплекс, гр. Варна и г-жа Румяна Савова, класен ръководител. По време на занятието учениците затвърдиха знанията си за живота и делото на Светите братя. Участие взе и г-жа Анелия Стойчева, възпитател на 2а клас. Учениците подариха малки книжки за оцветяване на децата от 1б клас с класен ръководител г-жа Даниела Цветкова.