Поморие беше домакин на национална среща на директорите на центрове за подкрепа за личностно развитие от страната

Архив

От 6 юли до 9 юли 2022 г.  в град Поморие се проведе традиционното национално съвещание на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие, организирано от Националния дворец на децата, в което участие взе и Монка Николова, директор на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.

На срещата присъстваха заместник – министър Мария Гайдарова, заместник-кмета на град Поморие, началника на РУО – Бургас и експерти от дирекции „Финанси“, „Приобщаващо образование“, „Учебници и училищна документация“, които участваха активно при обсъждането на проблемите, които стоят пред кариерните консултанти, финансирането на центровете за подкрепа за личностно развитие и внедряването на електронния дневник в НЕИСПУО.

В един от дните към срещата се присъедини и Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, който съобщи, че се очаква ново увеличение на заплатите в системата на образованието.

Предмет на обсъждане беше и Националният календар за изяви по интереси на деца и ученици на МОН за учебната 2022/2023 учебна година. С най-много национални конкурси в  Календара е ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, който е организатор  и домакин на 6 национални конкурса.

„Имах удоволствието да посетя сградата на ЦПЛР – ОДК, гр. Поморие и бях възхитена от условията, които са осигурени за работа с талантливите поморийски деца – ново съвременно оборудване, централна локация и най-вече отговорно отношение на местната власт към извънучилищната дейност“, това каза Монка Николова след завръщането си.

АЛБУМ СЪС СНИМКИ