„Покажи предприемача в себе си“

Uncategorized

Сътрудничеството между средното и висшето образование е предпоставка за по-добро кариерно и ценностно ориентиране от страна на учениците. Тяхното ранно приобщаване към академичната общност се явява път към успешната им реализация и професионална специализация. В тази връзка, събитието се откроява с ясно изразено обществено значение и ползите от него са насочени, както към учениците, така и към студентската общност.

Събитие се организира съвместно от школа „Европейски мост“ при Общински детски комплекс – Варна и Икономически университет – Варна чрез Студентски съвет и сектор „Управление на проекти“, като част от проект „Покажи предприемача в себе си“.

В днешно време младите хора се отличават с ясно изразена амбициозност и желание за развитие. Все по-често в своето ежедневието, учениците обсъждат възможности за себереализация и себедоказване, дискутират различни проблеми на предприемаческа тематика и търсят правилния път към успеха. Това ни кара да мислим, че потенциалът на нашето общество, в лицето на младото поколение, е значителен и следва да се работи за неговото отключване и стимулиране на предприемаческото мислене.

В основата на събитието стои съвместната работа между ученици от Варненски гимназии и студенти от Икономически университет – Варна върху предварително зададен проблем на предприемаческа тема. Събитието  се проведе в сградата на Икономически университет – Варна, при ограничено време за работа. Участниците бяха  разделени в екипи от 5 човека, в т.ч. 4 ученика и 1 студент. Работата на всеки екип  е подпомагана от ментор, чиято роля е да дава насоки и полезни съвети. Всеки екип   изготви презентация с основните моменти от работата си, която  представи пред останалите. Разработките бяха  оценени от жури, а най-добрите от тях   получиха награда. Преследваните цели обхванаха:

·        Развиване на способности за работа в екип в непозната среда;

·        Развиване на качества като адаптивност и съобразителност;

·        Развиване на лидерски умения и способности за разпределяне на задачите между членовете на екипа и организиране във времеви аспект;

·        Ориентиране в сферата на предприемачеството по основни теми като бизнес планиране, маркетинг, работа с клиенти и доставчици и др.;

·        Умения за изготвяне на презентации и тяхното представяне пред публика;

·        Ранно приобщаване към университетската среда на ученици от X, XI и XII клас, на които им предстои избор на висше училище за своето професионално израстване.