Поздрав към участниците във форум на МОН

Uncategorized

На 17-18 февруари в хотел „Черно море” се проведе Среща за представяне на плана за изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2014-2020 г.  Срещата се организира от МОН и РИО-Варна. Директорите на училища, участници в срещата, бяха поздравени с изпълненията на Анджелика Джамбазова от ДЮТ „Златното ключе” и Стефан Трифонов – солист  от ВА „Сребърни звънчета”.