ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ОДК – ВАРНА В СНИМКИ

Uncategorized

„Влиянието на високите технологии върху интелектуалното развитие на детето и юношата” е темата, на която която  Общински детски комплекс – Варна  посвети шестия си, пореден, открит педагогически съвет. Той се проведе на 20.02.2015 г.  в зала „Варна” на Община Варна.

Гостите представи Монка Николова,  Директор на Общински детски комплекс – Варна.  Форума уважиха  Лилия Христова – Директор на Дирекция  „Образование младежки дейности и спорт”, учители от варненските училища, представители на партньорски организации, медии, родители. Лилия Христова връчи от името на Кмета на Варна – Иван Портних цветя и сподели, че постиженията на ОДК са гордост за Община Варна. Тя приветства  всички присъстващи и  им пожела ползотворна работа.

Лектори  бяха  доц. д-р Галя Момчева от ВСУ „Черноризец Храбър”. С презентацията  „Готови ли сте за предизвикателствата на съвременните технологии?“ тя обърна внимание на учителите,  че работата с новите технологии  е непрекъснат процес и  за нас е важно да осъвременяваме  знанията си, предвид темповете, с които технологиите  се  развиват.

Д-р Борислав Станчев – гл. експерт „Превенции” в  Община Варна,  заинтригува аудиторията  с  темата „Интернет и наркотиците“. Стряскащи са фактите, които  той  представи  за „пазаруването“ на наркотици онлайн и за спокойствието на  родителя, че детето  му е  вкъщи, пред  компютъра.

С доклади и разработки  се включиха учителите от ОДК от трите направления „наука“, „изкуство“, „спорт“.

Инж. Григория Иванова – старши учител „Информационни технологии” в ОДК,  представи положителните и отрицателните страни на социалните мрежи  в  доклада  „Ново усещане за реалност и иреалност във виртуалното пространство“.

„От Маноскрипта до фейсбук“  беше  темата  на Магдалена Маркова, старши учител „Литературно творчество” в  ОДК. Тя наблегна  на  начините за  себеизява и  възможностите на  младите хора да  публикуват свои творби в блогове и сайтове. За огромните  възможности, които интернет предоставя  на  читателите от всички възрасти, за плагиатството и как  да  научим децата  да  използват разумно готово откритата информация  в интернет. За това,  че  личното  творчество е неприкосновено.

Силата  на словото и неговата  красота  разкриха  малките палечковци, възпитаници на  Маргарита Шишкова.  Те представиха поетичен антракт „Че сърце глава не пита” по стихове на Яворов.

За използването на компютърните технологии и интернет в гражданското образование  говори Юлия Кавръкова, старши учител „Хуманитарни и обществени науки”, ОДК.  Нейните  възпитаници от школа „Детски и младежки парламент“ представиха резултатите от  анкетата  „Използването на интернет в ежедневието на учениците“, която  са провели  сред свои съученици. Изводът, който  децата  направиха е, че  има много  ползи и  вреди  във  виртуалния свят, за изгубеното време,  за това, че новите технологии трябва  да се  използват разумно, без  да се пристрастяваме,  и че няма по-ценен разговор  от този, очи в очи, на живо.

Проблемът с обездвижването  на децата и младите хора   разгледа  Бисер Бъчваров, старши учител „Спорт” в ОДК.  Всички  ползващи компютър и  мобилни  устройства, т.е. цялата аудитория си  даде сметка колко  много  зависим от  новите  технологии.   Как  е  наложително  да се  ограничим, колко е полезно  движението, спортуването, отдихът на открито. Как  трябва  всички  да дадем пример  на своите  деца и ученици.

За „Изкуството, литературата, културата като превенция от негативното влияние на високите технологии върху съзнанието на детето“,  говори Сия Папазова, учител „Театрално изкуство” в ОДК.  За живия Литературен театър, който тя прави  в школата  си и за положителните резултати  у  своите възпитаници. Нейната теза  подкрепи   Анжелика Джамбазова от ДЮТ „Златното ключе”. Тя  просълзи публиката със затрогващото  изпълнение  на Венета – Ботевата  спътница. Младата  актриса  сподели,  че  любовта й към  компютъра е  много  силна,  но никое   ново  технологично  чудо не  може  да  и даде чудото,  което  изживява на сцената, пред  публика.

„Ново пространствено логико-следствено мислене – добри и лоши страни“ беше темата, която разви  доц. д-р Бойчо Бойчев от Катедра „Психология” към Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Педагогическия съвет  взе  две  решения: Да  се  изпрати  до МОН и Министеството на културата становището  на  форума относно  негативните  влияния, които  носят  новите технологии на подрастващите и за  нуждата  от национална стратегия  за  решаването  на  проблемите;  ОДК  да изготви  постери и  да  ги постави на места,  посещавани от родители, с които  да  им  се  обърне  внимание  да контролират децата  си, когато  са  на компютъра.  Защото  виртуалният свят е  голям  и  опасност дебне  отвсякъде!