ОЧАКВАМЕ ВСИЧКИ ДЕЦА В НОВОСЪЗДАДЕНИЯ АРТ ЦЕНТЪР НА УЛ. „СТУДЕНТСКА”№11 ВЪВ ВАРНА

Архив Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра" Школа по изобразително изкуство "Импресия" Школа по конструиране "Сръчни ръце"

 От тази учебна година школите по изкуства  „Палитра”, „Импресия”, „Творилницата”, както и школа по конструиране „Сръчни ръце” са на един адрес. Децата, които желаят да се потопят във вълшебния свят на изкуството, творчеството и на пространственото мислене са поканени да се присъединят към школите на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна!

  • школа „Сръчни ръце”е една от първите школи в извънучилищната дейност. В школата се обучават ученици от 6 до 18- годишна възраст. Децата от групите на начинаещите в по-голямата част от учебните занятия работят с конструктори. Работата с конструктори стимулира триизмерно мислене, развива въображението, сръчността и финната моторика. Учениците от напредналите групи, освен работа с конструктори, развиват уменията си в различни техники, такива като „Оригами”(класическо и модулно), „Киригами”, „Папие маше”, „Комбинаторика”, „Куилинг”, „Танграм”, макетиране, решаване на главоблъсканици и различни други методи за развиване творческото мислене на децата. Всяка учебна година се избира основна тема, по която учениците създават свои творби, които те демонстрират на годишна изложба на школата. Като част от екологичното възпитание на младото поколение, в учебната програма са включени занятия, в които при изработка на творбите се използват изключително отпадъчни материали. Децата имат възможност да участват в различни междунатодни, национални и регионални конкурси, фестивали и творчески работилници.
  • школа „Творилницата” е открита на 1 октомври 2014 г. и е за деца , които имат интереси към приложните изкуства и народните традиции, бит и техники.
    Децата в школата изучават различни приложни изкуства и етнографски техники, запознават се с различните празници от календара. Работят по теми свързани с тях. Други изучавани техники са: изонит, макраме, българска шевица. В процеса на обучение усвояват различни умения, знания и техники. Изработват се различни изделия, които се експонират на  базари и годишна изложба. Приоритет на школата са Благотворителните базари – събраните средства ги предоставяме на нуждаещи се деца. В „Творилницата“ се приемат деца от 5-годишна възраст.
  • школа по изобразително изкуство „Импресия”

 Основен приоритет на обучението в е развиването на творческото мислене, фантазията и сръчността на децата. Усвояват се различни видове изобразителни и приложни техники. Представят се основни аспекти от теорията и историята на изкуството. Най-добрите творби участват в общински, регионални и национални конкурси. В края на учебната година школата организира изложба с творби на децата. В „Импресия“ се приемат деца от 8-годишна възраст.

  • школа „Палитра“

 Основна цел на обучението в  е придобиване на нови знания и умения, различни от изучаваните в учебните заведения, които посещават децата. Учебният план се състои от глобални теми и подтеми, съобразени с различните възрасти деца. Групите с децата от първо равнище от 6 до 8 години изучават как се рисуват хора и животни, свързано с пропорции и анатомия на телата. Групите от второ и трето равнище – децата от 8 до 19 години изучават всяка година по две специални изобразителни или приложни техники, като сложността на задачата е съобразена с тяхната възраст – „Папие маше“ „Стъклопис“,“Пирография“,“Декупаж“,“Декорация“,
„Филигран“,“Квилинг“,“Оригами“,“Fiber art“,“Мозайка“,
„Арт кукли“.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ В ШКОЛИТЕ Е 31 АВГУСТ 2020 г.

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

ОЧАКВАМЕ ВИ!