От днес отваря системата за електронен прием в школите на Общински детски комплекс – Варна

Архив Варненска детско-юношеска опера Вокален ансамбъл "Звездни струни" Детски вокален ансамбъл "Сребърни звънчета" Детски хор "Добри Христов" Детско-юношески театър "Златното ключе" Кино школа "Братя Люмиер" Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия" Народен хор "Българче" Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова Православни християнски ценности и традиции- Юлия Христова ПрезИмпро Приложна информатика „ITeenager“ Танцов ансамбъл „Българче“ Театрална формация "Глобус" Театрално студио "Вълшебната завеса" Театрално училище "Палечко" Школа "Балет" Школа "Графичен дизайн" Школа "Футбол" Школа "Хандбал" Школа по балет "Вива денс" Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост" Школа по етнография и народни занаяти „Творилницата“ Школа по изобразително и приложно изкуство "Палитра" Школа по изобразително изкуство "Импресия" Школа по конструиране "Сръчни ръце" Школа по пиано Школа по пожароприложен спорт "Огнеборец" Школа по православни християнски ценности и традиции - иконопис Школа по фотография "Позитив" Школа по художествена фотография „Православни християнски ценности и традиции“- Владимир Николов „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

От днес вече е активна системата за електронен прием в школите на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Тя е качена на официалната уеб страница на комплекса – www.odk-varna.com. Системата ще бъде отворена до 31 август на адрес: https://odk.is-vn.bg. В този период, родителите имат право и да сменят своите желания. Децата могат да бъдат записани в не повече от две школи. При записването трябва да се посочи класа, в който детето ще се обучава през учебната 2022/2023 г. Заявление се подава за всяка учебна година, независимо от това дали детето е посещавало някоя от школите на ОДК до този момент.

В ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, се приемат деца от 5 до 18-годишна възраст. Приемат се и деца на чуждестранни граждани, в това число и на украинските бежанци. За да бъдат записани обаче те трябва да имат ЛНЧ (личен номер на чужденец). След 31 август ще се проведат кастинги за школите с повече кандидати.

ОДК е институция в системата на образованието и осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Варна. Организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.