Отлично представяне на “ключетата“ в XVII Общински ученически конкурс „Моята България“, Варна 2018

Uncategorized

Много трудно състезание, в което те спечелиха 16 награди! Защитиха честта на училищата си! Ето имената на удостоените:

Първа награда: Виктория Панайотова, Александър Александров, Ивайло Василев.
Втора награда: Деяна Генчева, Габриела Дянкова, Веселина Скопчанова, Константина Георгиева, Бояна Никова.
Трета награда: Моника Ганева, Александра Златева, Юлия Моралийска.
Поощрение: Виктория Антонова, Десислава Василева, Николета Димова, Васил Янакиев, Елица Горанова.
Тези високи резултати посвещаваме на 45 годишнината от създаването на „Златното ключе“.
А сега какво ни предстои момичета и момчета? Напред към Унгарския конкурс!
Гордея се с вас!
Сия Папазова