Отличиха двама преподаватели-богослови от ОДК

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Владимир Николов „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

Снимки: Емилиян Ялъмов

„Образователна интеграция чрез обучението по Религия – Православие в мултиетнически общности, формирането на модели на взаимодействие учител-ученик-родител и извеждане на добри практики. Приобщаване на деца със СОП.“, бе темата на кръгла маса, организирана от Регионално управление на образованието, гр. Варна. Събитието се проведе в сградата на Варненска и Великопреславска митрополия на 26 май т.г. и събра учители от морската столица и областта.

В кръглата маса участие взеха двама от преподавателите по «Християнски ценности и традиции» към ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Дарина Кючукова и Владимир Николов се представиха с доклади и презентации, описващи добри практики в работата им с деца със СОП и ученици от мултиетнически общности.

В заключителната част на срещата участниците бяха отличени с грамоти, връчени им от Румяна Лазарова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия към РУО – Варна.

АЛБУМ СЪС СНИМКИ