Открит урок по безопасно движение по пътищата проведоха възпитаниците на Стойка Димова

Архив Православни християнски ценности и традиции- Стойка Димова

На 25.02.2022 г.  в ОУ „Антон Страшимиров“ – Варна, г-жа Стойка Димова – ръководител на школа „Православни християнски ценности и традиции“ към ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, проведе открит урок с първи клас, целящ да привлече вниманието на децата към един изключително важен проблем – опазване  здравето и живота им, като участници в пътното движение. Мотото на урока бе: „Светът е толкова голям и можеш да го опознаеш сам. И няма нищо страшно и опасно, когато с правилата си наясно!”. В резултат на проведения урок децата обогатиха своите знания, умения и компетенции за основните правила за безопасно движение. Обобщиха представите си за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека. Децата научиха много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Гости на занятието бяха: г-жа Григория Иванова, зам.директор на ОДК и г-жа Щилияна Гигова, зам.директор на ОУ“Антон Страшимиров“.