Открит урок „Евангелие от Йоан“ в ПГСАГ „В. Левски”

Uncategorized

На 29.02.2016  г. в ПГСАГ „ Васил Левски” по инициатива на г-жа Пенка Атанасова – преподавател по български език и литература в гимназията  се проведе открит бинарен урок на тема „Евангелие от Йоан“. Урокът е част от учебното съдържание по литература в 9 клас, раздел ”Бибилия”. Целта е да се представи на учениците една по-различна и интересна визия за смисъла на Евангелията в Библията и в частност на четвъртото канонично Евангелие.

Съвместното представяне от двама специалисти – преподавател по български език и литература г-жа П. Атанасова  и учител- богослов   г-жа Стойка Димова, цели изчерпателност от двете гледни точки – на литературата и на религията – християнство. Урокът бе открит в присъствието на г-жа Милена Янева- зам.директор в ПГСАГ и г-жа Монка Николова – директор  на ОДК-Варна.

На учениците бяха представени много нагледни материали, свързани с историята на писане, предаване и съхраняване на библейските тектове. Г-жа Ст. Димова им показа папирус, върху които са писани първоначално Евангелията, пергамент –свитък, направен от фина агнешка кожа, върху който по-късно са се преписвали, както и първите хартиени екземпляри на книгите. Тя разказа интересни за учениците факти от живота и делата на Йоан Богослов – един от учениците на Иисус. Така последното – четвърто Евангелие от Библията, стана обект не само на интерес от страна на учениците, но и на провокация – да се замислят за важните етични и морални въпроси, поставени в текста. Те открито споделиха гледните си точки, което бе и една от най-важните цели на урока – да се създаде интерес към ценностите на християнската култура и религия, и ползата от вярата в нашето настояще.

         В края на часа, учениците получиха като подарък книжката „Евангелието на живота”, която ще им бъде в помощ  не само в часовете по литература, но и в живота, в изграждането на техния мироглед и отношението им към другите.

         Идеята на тази инициатива е да продължи и за напред за съвместна работа на ПГСАГ с школи от ОДК.