Открит урок „Благовестието на Архангел Гавраил” на школа ПХТЦ

Uncategorized

На 4 март 2010г.  школа ”Православни християнски традиции и ценности” към Общински детски комплекс, с ръководител Дарина Кючукова  представи  Открит урок на тема „Благовестието на Архангел Гавраил” в СОУ за Деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов”.

За първи път учениците имаха възможност да използват помощни материали, свързани с темата на Брайловата азбука. Госпожа Кючукова е разработила за всеки урок авторски тестове и задачи, които с помощта на ръководството на училището са подготвени на Брайл.

На урока присъстваха Ивелина Стоева – старши експерт по религия в РИО на МОМН- Варна, Монка Николова-директор на ОДК, Ставрофорен иконом  д-р Захарий Дечев от ШУ„Епископ Константин Преславски”, учители по религия и учители от училището. Децата демонстрираха завидни знания и умения за работа с текстовете, като използваха машинките с брайловата азбука и изпълняваха поставените им задачи.

Всички присъстващи бяха впечатлени от знанията и възможностите на децата.

С цел повишаване квалификацията на учителите, след урока  бяха обсъдени методите, средствата и похватите при урочната работа по религия с деца със специални образователни потребности .

Всички се обединиха около мнението, че е необходима допълнителна подготовка на учителите за работа с тези деца, както и увеличаването на времето за стаж в училищата по време на обучението на студентите във ВУЗ.

Вашият коментар