ОТКРИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

Uncategorized

Открит педагогически съвет на Общински детски комплекс – Варна

на тема

„Влиянието на високите технологии върху интелектуалното развитие на детето и юношата”

 

На 20.02.2015 г. от 9:00 часа в зала „Варна” на Община Варна Общински детски комплекс ще проведе Открит педагогически съвет. За шеста година през месец февруари, ОДК организира форуми на различни теми, свързани с личностното развитие на децата.  Темата на предстоящия е „Влиянието на високите технологии върху интелектуалното развитие на детето и юношата”.

Лекторите, които са поканени са доц. Галя Момчева от ВСУ „Черноризец Храбър” и д-р Борислав Станчев – гл. експерт „Превенции” – Община Варна, доц. д-р по философия Иво Стамболийски. С доклади и разработки ще се включат учителите от ОДК по следните теми: Ново пространствено логико-следствено мислене – добри и лоши страни; Ново усещане за реалност и иреалност във виртуалното пространство; Възпитаване на индивидуалната историческа памет при младите хора; Манипулационни техники, които изместват същността на възпитанието; Изкуството, литературата, културата като превенция от негативното влияние на високите технологии върху съзнанието на детето; Информативното познание като база за израстване на детската личност; Проблемът разгледан в областите: наука, спорт, гражданско образование, православие. Участието на учителите с доклади е част от квалификационната програма на ОДК.

Покана за участие във форума е отправена до Дирекция „Образование младежки дейности и спорт”, Дирекция „Превенции”, РИО-Варна, до директорите и учителите на всички училища и извънучилищни звена във Варна, родители и ученици, за които темата представлява интерес и биха имали  желание да се включат в дискусията.