Открит Годишен педагогически съвет

Uncategorized

На 29 юни 2011г. в клуб „Voyage“ на МОЛ ВАРНА се проведе Открит годишен педагогически съвет на Общински детски комплекс – Варна. За провеждането му бяха изпратени покани до Дирекция „Образование“ на Община Варна, РИО Варна,Областна администрация, Настоятелството на ОДК, партньорски организации и медии.

В присъствието на г-н Коста Базитов – зам. кмет, г-жа Маргарита Димитрова- експерт в РИО и целия персонал на Детския комплекс, Директора – г-жа Монка Николова представи годишния отчет за дейността чрез мултимедийна презентация, в която бяха включени всички школи и формации на комплекса. Предварително пълният доклад беше изпратен до всички колеги, за да може той да бъде обсъден и приет на педагогическия съвет. Финансов отчет направи главният счетоводител Катя Дойкова. 

Г-н Базитов поздрави екипа на ОДК за постигнатите резултати през учебната година и разясни ситуацията със сградния фонд на ОДК.

След приемането на Плана за лятната работа, пом.директорът Долорес Коева прикани колегите към дискусия и препоръки към ръководството.

На финала г-жа Николова връчи наградата на МОМН „Неофит Рилски“ – почетното звание за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета на Кети Арабова – ръководител на школа по пиано „Алегра“. Целият колектив на ОДК получи от г-жа Николова Диплом за заслуги и отговорно отношение към работата и подарък – изненада за лятната ваканция.