ОДК проведе научно-практически семинар в електронна среда

Архив

Научно-практически семинар на тема: „Предимства, проблеми и предизвикателства при обучението на деца и ученици в електронна среда от разстояние“, проведе ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Семинарът, който е традиционен и се състоя за XI поредна година, за пръв път се проведе чрез платформа за видеоконферентна връзка. Събитието бе открито от г-жа Монка Николова, директор на ОДК. В два отделни панела бяха представени доклади на преподаватели от различните направления, по които се извършва обучението в ЦПЛР. Всеки от ръководителите на школи сподели ценни практики и специфики от работата си в електронна среда. Бяха откроени кои са плюсовете и минусите при подобен род обучение. Преподавателите по кино, театър, танцови изкуства, хорово пеене, художествено писане, фотография и религия, успешно са преминали техническата бариера при подготовката на подрастващите, но бяха поставени въпросите и за „титаничния двубой между техническия гений и човешкото в човека“, както и за носталгията по „живия контакт“ и „живата връзка“. Привличането на родителите в педагогическата работа е един от положителните аспекти на електронното обучение. „За пръв път те имаха възможност в дълбочина да се запознаят с огромния труд, който полагаме и да бъдат наш коректив“, отбеляза Монка Николова. Тя посочи още, че за в бъдеще трябва да се върви към съчетаване на новите възможности, които предлага електронната среда от разстояние, с присъствената форма на обучение.