ОДК-Варна участва в Националния семинар „Взаимодействие между Църква, общинска власт и държава в сферата на религиозното образование. Добри практики и перспективи.“

Uncategorized

http://dveri.bg/

На 17 април 2016 г. завърши своята работа националният семинар на тема: Взаимодействие между Църква, общинска власт и държава в сферата на религиозното образование. Добри практики и перспективи. Семинарът се организира съвместно от Русенска митрополия, портала „Двери на Православието“ и Регионален инспекторат по образованието – Русе, а целта му е представянето на модели на организация и провеждане на религиозно образование, разработени в различни градове на страната според местните условия и възможности.

Вторият ден от работата на семинара днес започна с участието на Дария Захариева, която представи ситуацията в град Елин Пелин, където кметът на града е инициирал и организирал занимания по религия в местните училища в рамките на часа на класа. „Не искам децата ми да станат емигранти“, е заявил градоначалникът, считайки, че изучаването на религия ще направи учениците по-добри граждани на страната. В Елин Пелин е сформирана и  група по религия за родители и кметът също се е включил в нея, давайки личен пример със стремежа си за по-добро запознаване с традиционните за българския народ ценности.

Росица Георгиева предостави на участниците практическа информация за организацията по обучението по СИП – Религия в училищата. Тя напомни на учителите, че до края на май трябва да организират събирането на заявления за сформиране на групи по религия. Г-жа Георгиева отбеляза, че при организацията на преподаването на религия в училище е необходимо да се спазват всички нормативни изисквания, за да не се създава негативно отношение към преподавателите по този предмет, някои от които често не желаят да се съобразяват със законовата рамка.

За всички участници бе особено полезно присъствието на семинара на Коста Костов, главен експерт в МОН. И през двата дни той взимаше активно участие като отговаряше на въпроси, възникнали по време на работата на участниците и дискусиите между тях. Вчера г-н Костов представи на участниците концепцията на министерството за създаването на Експертен съвет – колективен орган към МОН, който ще действа постоянно и ще съветва министъра на образованието. Сред задачите на съвета е и синхронизирането на нормативната уредба за преподаване на религия с новия закон за образованието, който ще влезе в сила от 1 август.

Една от най-интересните презентации на семинара беше изнесена от Миряна Сирийски, експерт към постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет. Тя запозна присъстващите с предимствата и недостатъците на това да се работи в областта на религиозната просвета в град като София с население над 1 млн. души. Тя представи образователната стратегия на Столична община и новите  възможности за религиозна просвета на децата в София, които дава този документ.

Към работата на националния семинар се присъедини Белоградчишкият епископ Поликарп. Той представи примери за доброто взаимодействие между общинските структури и Видинска митрополия. Според него е необходимо активно присъствие на духовенството в обществения живот, в училищата и детските градини. Епископът посочи, че е необходима работа по промяна на нагласите в обществото, за да бъде приет предметът религия по-добре и от родителите, и от обществеността. Той акцентира на един от основните проблеми, които бяха посочени и от други участници в семинара – липсата на подготвени кадри, които да бъдат ангажирани в преподаването на религия.

Кремена Енчева, старши начален училител от ОУ „Никола Козлев“, гр. Лясковец, представи прилагания от нея интегративен подход при преподаване на християнство в началния курс на обучение, чрез използване на учебните помагала за 1 и 2 клас на Двери. Презентацията на г-жа Енчева е много добър пример за това, че религиозната просвета може да бъде осъществявана ефективно от педагози, които влагат професионален подход в работата си.

Монка Николова, Радост Попова и Юлия Христова от Общински детски комплекс във Варна представиха рамката и дейностите на сътрудничество между община Варна и Варненска митрополия, според подписаното между двете институции споразумение. Те разказаха за конкретните дейности на Духовния център „Св. Архангел Михаил“ във Варна, както и на други църковни и общински структури, заети с религиозната просвета на учениците от града.

Организацията на работа в ОДК-Бургас за провеждане на религиозното образование за децата от града и региона представи Атанасия Петрова. От него стана ясно, че учителите от детския комплекс постигат забележителни резултати от работата с учениците в бургаските училища. Там е постигнато и много добро сътрудничество с местните свещеници и еп. Йеротей от Поморийския манастир. Към ОДК-а Бургас работи и учителката Милена Моисеева, която сподели опит от работата си в заниманията по религия с деца с аутизъм, интелектуални затруднения и физически увреждания в Дневен център в Бургас. Г-жа Моисеева обясни, че е необходим много такт  и деликатност при разкриването на религиозните истини пред децата с увреждания.

Росица Примовска от Смолян представи работата на младежкия център „Чисти сърца“ и дейностите, които те осъществяват по образователни и социални проекти. Г-жа Примовска разказа за ентусиазма на учителите и чистите сърца на децата, които събрани заедно превръщат организацията в един от най-вдъхновявяващите примери за работа с ученици у нас.

Гост на семинара бе и ректорът на Софийската духовна семинария г-н Димитър Костадинов, който се ангажира да включи подготвени възпитаници на семинарията в преподавателските дейности по религиозно обучение в община Кюстендил, където има широко разгърната дейност на всички нива – училищно и общинско, и недостиг на кадри.

В края на деня бяха обобщени резултатите от работата на участниците през двата дни на семинара и  бяха набелязани перспективите за по-нататъшна работа. Присъстващите изразиха удовлетворението си от възможността да се срещнат със свои колеги от страната и да обменят идеи.

Семинарът завърши с напътствени думи от Белоградчишкия епископ Поликарп, който призова учителите да не отстъпват от трудностите и да продължават работата си. Той подчерта, че е много важно да се поддържат добри връзки на взаимодействие между учителите, те да срещат безрезервната подкрепа на Църквата и нейното наставничество.

Вечерта участниците в семинара бяха на тържествена вечеря с Русенския митрополит Наум, който изрази радостта си да събере в своята епархия учители по религия от цялата страна.

В неделя сутринта Русенският митрополит Наум оглави Василиевата св. Литургия в катедралния храм „Св. Троица“. В съслужение с него беше Белоградчишкият епископ Поликарп и свещеници от града. В края на богослужението еп. Поликрап се обърна със слово към богомолците, в което изведе поуките на неделното евангелско четиво. Той подчерта, че Христос ни призовава към безкористно служение на Бога и ближните, както Самият Бог дойде да послужи на нас, човеците.