ОДК-ВАРНА С ДВЕ НОВИ НАГРАДИ ОТ КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ

Uncategorized

От 1 до 5 септември 2014 г. в СОК „Камчия” се проведе Международният семинар  „Извънкласните и извънучилищните дейности-за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”, организиран от Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СОК „Камчия”,  под патронажа на Министъра на образованието и науката-доц. Румяна Коларова.  Форумът бе открит от д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, която приветства присъстващите и направи въведение към темата на семинара. В него участваха над сто учители и директори от училища, детски градини, извънучилищни образователни звена от цялата страна.

Гости   на семинара бяха: Камелия Колева – началник отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерството на образованието и науката, Сергей Александрович – зам. директор на Руския културно-информационен център в София, Венцеслава Генова – началник на РИО на МОН, Варна, Веселин Рашев – председател на ОбКС на СБУ.

На  тържествена церемония  връчиха наградите от Международния  конкурс  „Извънкласните и извънучилищните дейности-за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”, организиран от Синдиката на българските учители, под патронажа на Министъра на образованието и науката-доц. Румяна Коларова.

Монка Николова – директор на Общински детски комплекс-Варна спечели  Първа награда с доклада „Предимства, проблеми и предизвикателства в работата с даровитите и талантливите деца в ОДК-Варна”, който представи  и  пред участниците във форума. Юлия Кавръкова – старши  учител в ОДК, ръководител на Детски и младежки парламент  спечели наградата на Националния дворец на децата.

Наградите връчваха  Ваня Кастрева-заместник-министър, д.ик.н Янка Такева- председател на СБУ, Станка Шопова- председател на УС на Фондация „Устойчиво развитие на България” и изпълнителен директор на СОК „Камчия”.

Тези  награди не  са случайни. За четвърта поредна  година екип  от  учители  на ОДК-Варна печели  призовите  места. Това доказва,  че при нас  работят  високо-квалифицирани специалисти и мотивирани преподаватели,  с авторски учебни програми.

Дано множеството награди да  доведат до осъществяването на прекрасната ни идея   ОДК-Варна да се превърне  в методически център  за обучение на специалисти в извънучилищните  дейности за деца и млади хора.

Честито на наградените и на  Общински детски комплекс-Варна, който се гордее с учителите специалисти – автори, новатори, будители!