ОДК-Варна проведе четвърти по ред открит Педагогически съвет

Uncategorized

ОТКРИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ НА ТЕМА :

„ПРАКТИКИ ЗА ФОРМИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ ДУХОВНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ”

        На 21.02.2014 г. от 13.00 ч. в Пресцентъра на  ФКЦ Варна,  Общински детски комплекс-Варна  проведе за четвърта поредна година открит Педагогически съвет. Темата „Практики за формиране и съхраняване духовното здраве на детската личност” е продиктувана от все по-често наблюдаваните тревожни състояния на децата. Към нея проявиха интерес варненските медии, колеги-учители, представители на агенция  „Закрила на детето“, училищни психолози, родители, общественици. Долорес Коева откри педагогическия съвет и представи гостите. Нели Димова – експерт в Дирекция „Образование и младежки дейности и спорт“ връчи  поздравителен адрес до участниците във форума  от г-жа Лилия Христова – директор на дирекцията.

       Доклади по темата представиха   проф. д-р Росица Йорданова и доц.д-р Иво Стамболийски от ВСУ. Учителите от  направления „Наука“, „Спорт“ и „Изкуство“  представиха  своя опит в доклади, презентации и изказвания в дискусията по темата.

      След приключването на официалната  част, в зала „Европа” на ФКЦ, Георгия Кадоглу от ДЮТ „Златното ключе” с ръководител Сия Папазова, изигра  моноспектакъла „Неточка Незванова” по Достоевски.

      Благодарим на всички участниците във форума и  на медиите, които оцениха важността на темата, като  й  отделиха  достойно място в телевизионния и  радио ефир.